Zinvolle brainstormavond Kindcentrum

Wat zien ouders graag terug in ons onderwijs en opvang? Hoe zorgen we voor een duurzaam kindcentrum en hoe betrekken we de samenleving bij ons onderwijs? Hoe geven we identiteit in het kindcentrum een plek en wat is precies identiteitsrijk? Wat hebben de kinderen nodig en hoe sluiten we aan bij de wensen uit de wijk?

Al deze onderwerpen en meer kwamen maandagavond 11 december voorbij tijdens onze brainstormavond over het nieuwe Kindcentrum Reevedelta in Kampen. Ouders, onderwijscollega’s en betrokkenen uit de kinderopvang, sport- en cultuursector gingen met elkaar in gesprek. Iedereen dacht en droomde mee over de ideale leer- en leefplek voor de kinderen uit Reeve. Met aandacht voor de wensen van nu, met oog voor de toekomst en vanuit verbinding.

Er werden interessante gesprekken gevoerd en inspirerende ideeën kwamen op tafel. Kindcentrum Reevedelta bouwen we graag letterlijk en figuurlijk samen met haar omgeving. Iedereen ontzettend bedankt voor de inbreng. Deze brainstormavond was meer dan een prachtige start!