Bij Kindcentrum Reevedelta laten we kinderen vanuit hun hart onze kleurrijke wereld ontdekken. Vol nieuwsgierigheid, oog voor elkaar en uiteraard samen! We horen, zien en waarderen alle kinderen voor wie ze zijn. Ongeacht hun achtergrond of talenten. We dagen ze uit, stimuleren creativiteit én zelfstandig denken. Zo kunnen ze zich optimaal ontwikkelen, vaardigheden leren, groeien en ervaren. Voor nu en voor de toekomst!

Francien Soeter

Hier staan we voor

Samen verbinden

Kinderen zien de wereld als een geheel. Aan de hand van thema’s gaan we op verschillende manieren aan het werk. We verbinden daarvoor lesstof en vaardigheden aan elkaar. Maar verbinden doen we vooral met elkaar én onze omgeving. Verbinding met en onder kinderen, ouders, leerkrachten en natuurlijk met alle bewoners van Reeve.

Krachtig leren

Samen spelen, ontdekken en elkaar inspireren. Onderzoeken en ervaren. Zo leren we krachtig. Binnen én buiten. Om wereldwijs te worden is leren net zo belangrijk als beleven! We motiveren de kinderen om naar zichzelf te kijken, samen te werken en te denken in oplossingen. Samen stellen we doelen, zo betrekken we ze actief bij de eigen ontwikkeling.

Duurzaam zijn en doen

Samen omarmen we elkaar en de gezonde en mooie wereld om ons heen. Dat doen we in een veilige en vertrouwde omgeving van onderwijs én opvang. We leren duurzaam: niet alleen voor nu, maar ook voor later. Met oog voor onszelf en de ander.

Identiteitsrijk

Bij Kindcentrum Reevedelta zien en ontmoeten we elkaar. We zijn nieuwsgierig naar wie we zelf zijn en wie de ander is. We ervaren en beleven ieders identiteit, geloof of cultuur vanuit allerlei bronnen, verhalen en rituelen. Dit doen we bewust en actief in de lessen, door er met elkaar bij stil te staan en door samen te vieren. Zo leren we de wereld kennen en ieders plek in het geheel.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven over ons nieuwe Kindcentrum Reevedelta? Of denk je de komende tijd graag mee over ons onderwijs en opvang voor de toekomst van je kind(eren)? Laat dan van je horen. We bouwen deze onderwijsplek graag samen met jou!

Aves in het kort

In de Noordoostpolder, Kampen en Steenwijkerland hebben we als stichting 33 basisscholen onder onze vleugels. We besturen en verbinden zowel openbare, protestants-christelijke, rooms-katholieke als samenwerkingsscholen.

Vanuit de historie van ons werkgebied zit samenwerken in onze genen. Dat werkt en daar zijn we trots op! Het is een inspiratiebron om vorm en kleur te geven aan de identiteit van ons onderwijs én onze scholen. Dat geldt ook voor het Kindcentrum Reevedelta. Ieder kind krijgt daar een plek om te leren en te groeien met aandacht en ruimte voor ieders levensbeschouwelijke achtergrond.

Contact

Heb je vragen over Kindcentrum Reevedelta?
Neem dan contact op met directeur Francien Soeter via f.soeter@aves.nl